Lkhon Khol Khmer - Vũ kịch mặt nạ hoàng gia Campuchia, biểu diễn lại tình tiết trong sử thi Ramayana

Lkhon Khol Khmer - Vũ kịch mặt nạ hoàng gia CPClà thể loại kịch múa được ra đời từ rất lâu tại Campuchia biểu diễn lại tình tiết trong sử thi Ramayana


Bài liên quan

Dịch vụ