Thơ tôi sáng tác

Thơ "Sóng Hồng Sầu"

Gửi theo ngọn gió đầu Xuân, những nổi lòng tê tái của trái tim không lời!!! Tôi người thô tục đồng sâu ......... …

Không tìm thấy kết quả nào