Văn hoá Khmer

Rồng trong văn hóa của người Khmer

Rồng là loài linh vật có hình thù gần giống với rắn. Người Khmer gọi là Neaka hay Neak (នាគ - Niệk) được phiên âm từ Naga…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào